Yücel Özdemir

Willkommen in der »Ein-Mann-Republik«

Yücel Özdemir

Es war von Anfang an klar, dass die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 24. Juni das Schicksal der Türkei bestimmen werden. Jetzt ist Erdoğans Selbstbewusstsein stärker denn je; die Wahl in der ersten Runde für sich entschieden zu haben, hat ihn gestärkt und er nähert sich schnellen Schrittes seinen Zielen. Er spricht von einer »neuen Ära« und einer »neuen Türkei«.

Seine erste Handlung spricht Bände: Er widersprach der Bezeichnung »13. Staatspräsident« in der ihm vom Hohen Wahlausschuss ausgestellten Ernennungsurkunde. Er sei nicht der Nachfolger der früheren zwölf Präsidenten. In der korrigierten Urkunde steht nun »1. Staatspräsident der neuen Ära«.

Hinter diesem Einwand steckt sicherlich nicht nur der Versuch, sich von seinen Vorgängern abzuheben. Hauptsächlich geht es ihm darum, ein Zeichen zu setzen, dass sich in der Republik vieles ändern wird. Eine ähnliche Botschaft wurde auch bei der Amtseinführungsfeier gesendet. Man nutzte Zeichen und Symbole mit Bezug zur vorrepublikanischen Zeit, zur Zeit des Osmanischen Reiches und anderer historischer Staatsgebilde der Türken.

Präsident Erdoğan
Foto: Gerald, Pixabay – CC0 Creative Commons

Unter Intellektuellen war in den 1990ern die Forderung nach der »Zweiten Republik« weit verbreitet. Damit brachte man die Sehnsucht nach einer Änderung des zentralistischen Staatsaufbaus und nach der Demokratisierung des Systems zum Ausdruck. Ein wesentlicher Teil der Verfechter dieser Veränderung hatten Erdoğan in dessen ersten Amtsjahren entschlossen unterstützt. Sie verbreiteten die Einschätzung, eine Abrechnung Erdoğans mit dem elitären kemalistischen Regime und mit der Armee würde die Republik reformieren. Doch im Laufe der Zeit wurde ihnen klar, dass Erdoğan die Republik nicht demokratisiert, sondern wie in ihren Gründungsjahren autoritärer gestalten wollte. Als sie ihre Unterstützung zurückzogen, war es bereits zu spät. Viele der Verfechter der »Zweiten Republik« fielen bei Erdoğan in Ungnade.

In der Tat bedeutet die Vereidigung Erdoğans am 8. Juli in vielerlei Hinsicht den Eintritt in eine »neue Ära«, die eine Rückwärtsentwicklung einleiten wird. Das Land wird nun in jeder Hinsicht vom Präsidentenpalast aus regiert. Das Parlament wird keine legislative Funktion mehr haben. Nach den Worten Erdoğans wird die Türkei »wie ein Unternehmen geführt«. Deshalb wurden die Minister nicht aus den Reihen der gewählten Parlamentarier ernannt, sondern aus den Reihen von Managern.

Foto: Hans Harbig,
Pixabay – CC0 Creative Commons

Erdoğan wird alles bestimmen und die von ihm ernannten Minister werden ihm nicht widersprechen dürfen. Jeder Beschluss aus dem Palast wird wie ein Sultan-Erlass gelten.

Allein die Aufhebung des Ausnahmezustands, der seit dem 20. Juli 2016 verhängt und alle drei Monate verlängert wurde, und unter dem 130 000 Staatsbedienstete entlassen, 50 000 Menschen verhaftet, zahlreiche Zeitungen, Radio- und TV-Sender geschlossen, über 150 Journalisten, 70 000 Studenten und unzählige kurdische Politiker inhaftiert und Streiks verboten wurden, hat keine Bedeutung. Denn das neu installierte System entspricht einer Staatsordnung unter Ausnahmezustandsrecht.

Die für den 18. Juli angekündigte Beendigung des Ausnahmezustands dient nur der Imagepflege, weil die inzwischen getroffenen gesetzlichen Maßnahmen das offizielle Ausnahmezustandsrecht überflüssig machen.

Die Türkei steht also am Beginn einer neuen Ära. Offensichtlich sollen in dieser neuen Ära die demokratischen, laizistischen und sozialen Errungenschaften der Republik rasant beseitigt werden. Offenbar wird der parlamentarischen Opposition in dieser neuen Ära keine große Bedeutung zuteil. Jetzt wird es auf die Organisierung der außerparlamentarischen Opposition ankommen. Um zu verhindern, dass das Land von der »Ein-Mann-Republik« geführt wird, gegen die sich fast die Hälfte der Bevölkerung aussprach, wird die gesellschaftliche Opposition in jeder Hinsicht unumgänglich sein.
.
Übersetzung: Oktay Demirel

hier der Artikel in türkisch »

.
.
‘Tek Adam Cumhuriyeti’nde hoş geldiniz!

24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin Türkiye için »kader« niteliğinde olduğu ve yeni bir döneme kapı aralayacağı belliydi. Eğer muhalefetin adayı kazansaydı, »tek adam rejimi« süreci duracak, yeniden parlamenter sisteme dönüş yolu açılacaktı. Erdoğan’ın kazanması durumunda ise padişah yetkileriyle donatılan »tek adam rejimi« için yola devam edecekti.

Şimdi Erdoğan, seçimleri birinci turda kazanmanın verdiği güvenle, hızlı adımlarla hedefine ulaşmanın çabası içinde. ‘Yeni döneme’ girdiğini söylüyor. Artık »Yeni Türkiye«den söz ediyor.

Bunun ilk sembolik adımı Yüksek Seçim Kurulu’nun Erdoğan için hazırladığı »13. Cumhurbaşkanı mazbatası«na itiraz etmek oldu. Kendisinin bugüne kadar seçilenlerin devamı olmadığını söyleyen Erdoğan, mazbatasına »Yeni dönemin 1. Cumhurbaşkanı« yazdırdı.

Başkan Erdoğan
Fotoğraf: Gerald, Pixabay – CC0 Creative Commons

Bu itirazın arkasında elbette sadece bir »farklılık« yaratmak bulunmuyor. Asıl olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim bakımından eskisinden farklı olacağının mesajı veriliyor. Benzer bir »farklılık« sarayda yapılan törende de görüldü. Daha çok cumhuriyet öncesi Osmanlıyı anımsatan motifler kullanıldı, geçmişteki büyük Türk devletlerine göndermeler yapıldı.

Türkiye’de aydınlar arasında 1990’lı yıllarda 1923’te kurulan cumhuriyetin katı merkeziyetçi yapısının değiştirilmesi ve sistemin demokratikleşmesini için »İkinci Cumhuriyet« kurulması talebi epey yaygındı. Bunu savunanların önemli bir bölümü, Erdoğan’ı ilk yıllarda kararlıca destekledi. Erdoğan’ın elitist Kemalist rejimle, orduyla hesaplaşarak cumhuriyeti reformdan geçirdiğinin propagandasını yaptılar.

Bugünlere gelişin önünü açan 12 Eylül 2010’daki referandumda hepsi Erdoğan’a destek verdi. Hem de soldan gelen pek çok eleştiriye rağmen… Ancak zaman ilerledikçe Erdoğan’ın cumhuriyeti demokratikleştirmediği, tersine tıpkı kurulduğu ilk yıllardaki gibi otoriterleştirdiğini fark ettiler. Desteklerini çektiklerinde iş işten geçmişti. Sonra bu »İkinci Cumhuriyet«çilerin çoğu Erdoğan’ın hedefi oldu. Şimdi kimisi hapiste kimisi yurt dışında…

Evet. Erdoğan’ın 8 Temmuz’da yaptığı yeminle başlayan »yeni dönem« pek çok açıdan, ülkeyi geriye götürecek tarzda eskiden kopuş anlamına geliyor. Artık ülke her açıdan sadece Erdoğan’ın sarayından yönetilecek. Meclisin yürütme rolü olmayacak. Ülke Erdoğan’ın dediği gibi, »Artık bir şirket gibi yönetilecek.« Bakanlar halkın seçtiği vekiller değil, çoğunlukla şirket yönetmeye alışkın kişiler oldu.

Fotoğraf: Hans Harbig,
Pixabay – CC0 Creative Commons

Her şeyin belirleyeni Erdoğan olacak ve atadığı bakanların buna itiraz hakkı da olmayacak. Saraydan çıkacak her karar padişahlık döneminde olduğu gibi ferman sayılacak.

Bu nedenle 20 Temmuz 2016’dan bu yana yürürlükte olan, 130 bin kişinin işten atılmasına, 50 bin kişinin tutuklanmasına, çok sayıda gazete, radyo ve televizyonun kapatılmasına, 150’den fazla gazetecinin, 70 bin üniversite öğrencisinin, çok sayıda Kürt siyasetçinin tutuklanmasına, grevlerin yasaklanmasına yol açan Olağanüstü Hali’in (OHAL) kaldırılması tek başına bir şeyi ifade etmiyor. Zira, kurulan sistemin kendisi aslında »OHAL düzeni.«

Bu nedenle parlamento içindeki ve dışındaki muhalif partiler ve basın haklı olarak, 18 Temmuz’da kaldırılacağı ifade edilen OHAL’i gerektirmeyecek yasal düzenlemeleri yaptıktan sonra OHAL’in kaldırılması tamamen bir görüntüden ibaret olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye, yeni bir dönemin daha başında. Bu yeni dönemde cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal hak kazanımlarının hızla yok edilmek istendiği ortada. Hem de halkın yarısı buna karşı olduğu halde…

Bu yeni dönemde parlamento içinde muhalefetin anlamı ve önemi fazla olmadığı ortada. Bundan sonra önemli olan parlamento dışındaki muhalefetin örgütlenmesi. Gezi direnişi, Türkiye’de bu damarın güçlü olduğunu göstermişti. Halkın yarısının desteklemediği »Tek Adam Cumhuriyeti«nin ülkeyi bir şirket gibi yönetmesini engellemek için her açıdan toplumsal muhalefet kaçınılmaz.


Erstveröffentlichung in „NeuesLeben/YeniHayat“ vor ein paar Tagen. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers. Bilder hinzugefügt von der Redaktion AmericanRebel.
.
Weitere Beiträge von Yücel Özdemir
.
.

Für den Inhalt dieses Artikels ist der Autor bzw. die Autorin verantwortlich.
Dabei muss es sich nicht grundsätzlich um die Meinung der Redaktion handeln.

Auch linker Journalismus ist nicht kostenlos
und auch kleine Spenden können helfen Großes zu veröffentlichen!

 

zurück zur Startseite

Sag uns deine Meinung zum Artikel mit einem Kommentar/Leserbrief